CORE

English version

Pravilnik o korištenju

Kako biste završili postupak registracije obvezni ste pročitati i prihvatiti sve obvezujuće uvjete navedene u daljnjem tekstu.

UVJETI

1. Definicije

"Vi" i "vaš" se odnosi na fizičku ili pravnu osobu koja želi registrirati ime domene koristeći registracijske usluge koje pruža CORE.

"Mi" i "nas" se odnosi na Internet Council of Registrars ("CORE"), sa sjedištem u World Trade Centre II, 29 Route de Pre-Bois, CH1215, Ženeva, Švicarska.

"REGica.NET d.o.o., Garicgradska 18, Zagreb " odnosi se na člana CORE-a koji obrađuje vaš zahtjev.

"Pravilnik" se odnosi na ovaj Pravilnik o korištenju.

"Registracijski operater" se odnosi na pravnu osobu odgovornu za upravljanje i vođenje registra u kojem je registrirano vaše ime domene. Trenutno su postojeći operateri registra: Verisign za .com i .net; PIR za .org; Afilias Limited za .info; NeuLevel, Inc. za .biz, .cn, .us i .tw; Global Name Registry za .name; Dotmobi za .mobi; SITA za .aero; EURIOD za .eu i Tralliance za .travel.

2. Provedivost Pravilnika

Ovaj će Pravilnik stupiti na snagu tek kad ga mi prihvatimo i pod uvjetom da ga prihvatimo. Registracija imena domene podrazumijeva naše prihvaćanje ovog Pravilnika. Nakon prihvaćanja Pravilnika, njegovi će uvjeti biti obvezujući za obje stranke.

3. Podložnost Pravilnika

Mi smo akreditirani registar organizacije Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") prema ugovoru između ICANN-a i nas ("Ugovor s ICANN-om "). Također potvrđujete da smo i mi sklopili ugovore s Registracijskim operaterom ("Ugovor s Registracijskim operaterom") za Registracije generičke vršne domene (gTLD) prema ICANN-u i Nacionalne vršne domene (ccTLDs).

Pravila i propisi registracije za Nacionalnu vršnu domenu (ccTLDs) se razlikuju. Prihvaćanjem uvjeta iz ovog Pravilnika, također prihvaćate obvezujuća pravila i propise Registracijskih operatera samo za njihove pojedinačne registracije, ako se primjenjuju.

CORE može prema vlastitom nahođenju prekinuti usluge registracija ili obnove nekih ili svih ccTLDs-a, uz prethodnu odgovarajuću obavijest.

Stoga potvrđujete da mi, po potrebi, smijemo izmijeniti Pravilnik kako bi se uskladili s Ugovorom s ICANN-om ili Ugovorom s Registracijskim operaterom, ili općenito s pravilima ICANN-a ili Registracijskog operatera, koja povremeno možemo usvajati.

4. Vaši podaci

1) Kao dio registracijskog postupka, dužni ste nam dostavite sljedeće podatke:

a) vaše puno ime i prezime (naziv), poštansku adresu, e-mail adresu, broj telefona i broj telefaksa, ako postoje;

b) ime i prezime osobe ovlaštene za kontakt u slučaju da se registrira organizacija, udruga ili poduzeće;

c) IP adrese primarnog i sekundarnog domenskog poslužitelja za ime domene;

d) odgovarajuća imena tih domenskih poslužitelja;

e) puni naziv, poštansku adresu, e-mail adresu, broj telefona i broj telefaksa, ako postoji, administrativnog kontakta za ime domene;

Kao dodatak podacima koje dostavljate, mi vodimo evidenciju o svim zahtjevima za imenom domene koje je zaprimio CORE ili članovi CORE-a kao i o registriranim imenima domene, provedenim ili obnovljenim od strane CORE-a ili članova CORE-a. Također vodimo evidenciju o drugim uslugama koje vam pružamo. Te evidencije mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:

f) puni naziv, poštansku adresu, e-mail adresu, broj telefona i broj telefaksa, ako postoji, tehničkog kontakta za ime domene ("vaši Podaci"); te da ih ažurirate, održavate aktualnima, točnima i potpunima u svako doba.

g) Izvorni datum stvaranja registracije imena domene, obnove ili zahtjeva za uslugama;

h) Datum podnošenja i vrijeme zahtjeva za registracijom ili obnovom, ili zahtjeva za uslugama koje smo zaprimili ili koje smo predali odgovarajućem registru;

i) Komunikacije (u elektroničkom ili papirnatom obliku) koje se sastoje od podnošenja, prosljeđivanja, izmjena ili prekida usluga i povezane komunikacije između vas i nas;

j) Datum isteka valjanosti registracije imena domene; i

k) Podatke o ostalim aktivnostima između vas i nas koje se odnose na vašu uporabu usluga.

Ne dovodeći u pitanje gore navedeno, "REGica.NET d.o.o. " smije zahtijevati druge relevantne podatke koji su u posjedu "REGica.NET d.o.o. " kako bi olakšao poslovni odnos s vama.

Podnošenjem zahtjeva za registraciju imena domene, ili ako želite da vam održavamo ili obnovimo ime domene, ovime nam potvrđujete i jamčite da (a) su izjave koje ste dali u vezi s registracijom, održavanjem ili obnovom potpune i točne, te da su vaši kontakt podaci valjani; (b) da registracija imena domene ne krši ili na neki drugi način narušava prava bilo koje treće strane; (c) da ne registrirate ime domene u nezakonite svrhe; i (d) da nećete koristiti ime domene kako biste kršili primjenjiva zakone i propise ili pravila i propise Registracijskog operatera. Suglasni ste i potvrđujete da je vaša obveza utvrditi krši li ili narušava vaša registracija ili uporaba imena domene prava drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na to, krše li ili narušavaju prava drugi prijevodi vašeg imena domene na strane jezike, s jezika na jezike koji koriste latinicu, s jezika na jezike koja koriste druga pisma ili s jezika koji koriste latinicu na jezike koji koriste druga pisma.

2) Suglasni ste da ćete u roku od petnaest (15) kalendarskih dana odgovoriti na naše upite vezane za točnost vaših Podataka.

1) Potvrđujete da će vaši Podaci biti:

1. poslani Registracijskom operateru za korištenje u registru,

2. javno dostupni putem Whois Database Service-a, kao takvi ili putem bilo kojeg pretraživača kojeg razvije Registracijski operater radi uvida u takvu bazu podataka

3. dostupni ICANN-u za pregled

4. uključeni i pohranjeni u našoj bazi podataka za vrijeme pružanja registracijskih usluga

5. uključeni i pohranjeni u bazama podataka "REGica.NET d.o.o. " za vrijeme održavanja i razvijanja poslovnog odnosa.

3) Vaše Podatke ćemo čuvati i obrađivati mi, "REGica.NET d.o.o. ", ICANN i odgovarajući Registracijski operater, u gore navedene svrhe. Prihvaćanjem ovog Pravilnika, dajete suglasnost da će se vaši Podaci koristiti na gore opisani način te pristajete na prijenos podataka gore navedenim primateljima.

4) Nadalje, prema pravilima koja provodi ICANN, možda ćemo trećim osobama morati omogućiti masovni pristup vašim Podacima u komercijalne svrhe. Prije omogućavanja masovnog pristupa vašim Podacima trećim osobama, od te ćemo osobe ishoditi pismeni ugovor kojim se ona obvezuje da neće koristiti vaše Podatke u masovne, netražene, komercijalno-oglašivačke svrhe (spam).

5) Što se tiče osobnih podataka fizičkih trećih osoba koje nam date, vi jamčite da ste obavijestili te fizičke treće osobe o ciljanom korištenju i o primateljima njihovih osobnih podataka te da ste od tih fizičkih trećih osoba dobili odgovarajuću suglasnost.

6) Možete zatražiti primjerak vaših Podataka koji su u našem posjedu, kako biste ih pregledali, izmijenili ili ažurirali.

7) Mi nećemo obrađivati vaše Podatke na način koji nije u skladu s gore navedenim svrhama i korištenjem. Poduzet ćemo razumne mjere predostrožnosti kako bismo vaše Podatke zaštitili od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, mijenjanja ili uništenja.

5. Uvjeti pružanja usluge, obnavljanja i isplata

Potvrđujete preuzimanje svih rizika i svih posljedica ako čekate do kraja roka ili nakon isteka roka trajanja za koji se registrira ime domene kako bi obnovili isto. Ako ime domene nije uspješno obnovljeno prije isteka njegovog sadašnjeg roka trajanja, prestaju vrijediti sva vaša prava na to ime domene i mi nismo obvezni odobriti vam obnovu imena domene nakon isteka, čak i ako Registracijski operater ili pružatelj usluge treće strane omoguće [CORE-u i/ili REGica.NET d.o.o.] rok odgode po isteku ili prekidu roka trajanja registracije tog imena domene, osim ako tada važeća pravila ICANN-a o brisanju domene koja je istekla svojim odredbama ne propisuje drugačije, u kojem slučaju, bi vrijedile spomenute odredbe. Prihvaćate da za registraciju koju ste pokrenuli nakon isteka ili postupka obeštećenja primjenjujemo naše tada važeće naknade.

Posebice ste suglasni i potvrđujete, s obzirom na imena domene da:

i) će vam, po završetku razdoblja registracije, REGica.NET d.o.o. poslati 3 obavijesti kojima će vam se odobriti ponovna registracija domene drugog stupnja, uz plaćanje tada važećih naknada. Ako ponovo ne registrirate domenu drugog stupnja u roku naznačenom na svakoj od obavijesti koji, ni u kojem slučaju, ne prelazi 45 dana od završetka razdoblja registracije, tada će [CORE i/ili REGica.NET d.o.o.] izbrisati ime domene.

ii) CORE i/ili REGica.NET d.o.o. može, po isteku, prekidu ili prije završetka gore naznačenog roka odgode, prema vlastitom nahođenju, odlučiti da:

stavi ime domene na čekanje, ili

(ii) onemogući DNS tako da se ime domene više ne prikazuje na Internetu, ili da uputi ime domene na IP adresu koju mi odredimo, uključujući, bez ograničenja, IP adresu koja nudi domain parking, koja je u izradi ili neku drugu stanicu koja sadrži reklame i oglase, REGica.NET d.o.o. ponude proizvoda i usluga, Internet stranice treće strane, proizvode i usluge treće strane, i/ili Internet pretraživače. Nadalje, suglasni ste da mi imamo pravo izmijeniti podatke u WHOIS evidenciji za registraciju imena domene koje je isteklo.

Vaša jedina odgovornost je da se obnovi Ime domene. CORE i članovi CORE-a NISU ODGOVORNI VAMA NITI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA OBNOVU ILI BILO KOJI POKUŠAJ OBNOVE IMENA DOMENE KAKO JE OVDJE OPISANO, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE, NA SVE PROPUSTE ILI POGREŠKE PRILIKOM OBNOVE ILI POKUŠAJA OBNOVE IMENA DOMENE. Prošlo ograničenje odgovornosti nadograđuje se na bilo koja druga ograničenja odgovornosti iz ovog Pravilnika.

6. Pravila korištenja

Suglasni ste da će ime domene biti u skladu sa sintaktičkim normama koje utvrđuje ICANN te se neće sastojati od bilo kakvih rezerviranih imena koja utvrđuje Registracijski operater. Navedene norme i pravila mogu se naći na ICANN-ovoj web stranici www.icann.org. Potvrđujete da se ime domene registrirano protivno sintaktičkim normama ili rezerviranim imenima može poništiti. Mi ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za takvo poništenje.

7. Licence imena domene i zastupnici

Odgovorni ste za sve obveze prema ovom Pravilniku čak i ako trećoj osobi izdate licencu za korištenje tog imena domene. Prihvaćate odgovornost za svu štetu izazvanu nepropisnim korištenjem imena domene, osim u slučaju ako odmah otkrijete identitet korisnika licence osobi koja vam pruži odgovarajući dokaz o šteti koja podliježe pravnom postupku.

Suglasni ste da ako bilo koja osoba, nastupajući kao vaš zastupnik, ispuni ovaj Pravilnik, vi ćete kao nositelj i dalje biti obvezani svim ovdje navedenim uvjetima, uključujući Pravila o sporovima.

8. Kršenje Pravilnika

Potvrđujete da će namjerno davanje netočnih ili nepouzdanih podataka ili namjerno neažuriranje podataka odmah predstavljati materijalno kršenje ovog Pravilnika, na temelju čega će se isti moći poništiti.

Nadalje, potvrđujete da će neodgovaranje na naše upite vezane uz točnost kontaktnih podataka koji se odnose na registraciju imena domene u trajanju duljem od petnaest kalendarskih dana predstavljati materijalno kršenje ovog Pravilnika, na temelju čega će se isti moći poništiti.

9. Pravila o sporovima vezanim za ime domene

Suglasni ste da ćete biti obvezani našim aktualnim Pravilima o sporovima vezanim za ime ("Pravila o sporovima") te procedurama Pravila o sporovima. Pravila o sporovima i procedure Pravila o sporovima referentno su uvršteni u ovaj Pravilnik i mogu se naći na http://www.corenic.org/dispute-policy. Suglasni ste da mi, prema vlastitom nahođenju, uvijek smijemo mijenjati Pravila o sporovima. Suglasni ste da će održavanje registracije imena domene nakon izmjena Pravila o sporovima predstavljati vaše daljnje prihvaćanje istih izmjena. Ako se ne slažete s takvim izmjenama, možete zatražiti brisanje svog imena domene.

Svi sporovi vezani uz registraciju ili korištenje vašeg imena domene podliježu Pravilima o sporovima. Suglasni ste da podliježete odredbama navedenim u Pravilima o sporovima koja budu na snazi u trenutku kad vaše ime domene ospori treća osoba. U tom smislu, izričito potpadate pod nadležnost i) sudova države u kojoj smo registrirani ii) sudova vaše matične države kako je naznačeno u našoj Whois bazi podataka u vrijeme podnošenje tražbine iii) te sudova matične države "REGica.NET d.o.o. ", čije je sjedište "Garicgradska 18, Zagreb " Također ste suglasni da ćete, u slučaju nastanka spora vezanog uz ime domene s bilo kojom trećom osobom, nas obeštetiti i osloboditi svake odgovornosti na temelju uvjeta sadržanih u Pravilima o sporovima.

10. Poništenje i privremena obustava Imena domene

Potvrđujete da

(i) ako namjerno date netočne ili nepouzdane podatke ili namjerno ne ažurirate podatke na vrijeme te

(ii) ako se ne budete pridržavali pravila korištenja koja utvrđuju ICANN i Registracijski operater, to će predstavljati materijalno kršenje ovog Pravilnika te ćemo na temelju toga imati pravo izvršiti poništenje vaše registracije.

Razumijete i prihvaćate da se vaše ime domene može poništiti, privremeno obustaviti ili prenijeti temeljem bilo koje specifikacije ili pravila koje usvoji ICANN ili temeljem bilo koje registratorske ili Registracijske procedure koja nije u skladu sa specifikacijom koju je usvojio ICANN

(i) kako bi se ispravile naše greške ili greške Registracijskog operatera prilikom registracije imena, uključujući, ali ne ograničavajući se na poništenje vašeg imena domene u roku od četrdeset pet (45) dana od registracije, u slučaju da je registracija izvršena kao posljedica prethodnog pogrešnog poništenja; ili

(ii) do okončanja spora vezanog uz ime domene.

Shvaćate i prihvaćate da Registracijski operater može prema vlastitom nahođenju izvršiti poništenje ili prijenos vaše registracije ako to bude smatrao potrebnim, a kako bi zaštitio stabilnost registra, kako bi se uskladio s bilo kojim primjenjivim zakonima, državnim pravilima ili uvjetima, zahtjevom za provođenjem zakona, ili kako bi izbjegao bilo kakvu odgovornost, građansku ili kaznenu, od strane Registracijskog operatera ili nas, kao i naših povezanih društava, podružnica, djelatnika, direktora i zaposlenika.

Mi i Registracijski operater zadržavamo pravo stavljanja vašeg imena domene na čekanje tijekom rješavanja spora.

Zadržavamo pravo na privremenu obustavu ili poništenje vašeg imena domene u slučaju da ime domene koristite za slanje netraženih komercijalnih oglasa protivno primjenjivim zakonima ili uobičajenim prihvatljivim pravilima korištenja na Internetu, ili ako koristite vaše ime domene u vezi s nezakonitim aktivnostima. Shv

aćate da ćemo morati izvršiti poništenje registracije vašeg imena domene, ako primimo obavijest o gore navedenom od tijela nadležnog prema primjenjivim zakonima.

11. Ograničenje odgovornosti

Prihvaćate da mi nismo vama odgovorni za

(i) bilo kakav gubitak registracije imena domene iz bilo kojeg razloga koji nije posljedica našeg nemara ili namjernog nepravilnog vođenja;

(ii) odgode pristupa, greške sustava ili nefunkcioniranje ili prekide u našem registracijskom sustavu;

(iii) izostanak dostavljanja ili pogrešno dostavljanje podataka između vas i nas;

(iv) slučajeve koji su u razumnoj mjeri izvan naše kontrole

(v) slučajeve koji nastanu na temelju uputa primljenih od Registracijskog operatera ili ICANN-a;

(vi) slučajeve da vi ili vaš zastupnik ne platite bilo koju naknadu prema ovom Pravilniku;

(vii) primjenu Pravila o sporovima.

Naša odgovornost proizašla iz ovog Pravilnika, potraživanja bilo koje treće osobe ili raskida ovog Pravilnika ni kojem slučaju neće premašivati iznose koje ste valjano platili nama (ili "REGica.NET d.o.o. ") na temelju ovog Pravilnika. Mi ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakve neizravne, slučajne, specijalne ili posljedične štete, izazvane na bilo koji način i po bilo kojoj teoriji o odgovornosti, uključujući, no bez ograničenja na gubitak očekivane dobiti, čak i ako je mogućnost takvih šteta bila dana na znanje.

Potvrđujete da ne sudjelujemo u bilo kakvim uvjetima koje "REGica.NET d.o.o. " može utvrditi u vezi plaćanja imena domena. U tom smislu, nećemo biti odgovorni za bilo koji postupak ili propust koji "REGica.NET d.o.o. " napravi kako bi osigurao potpuno plaćanja nenaplaćenih iznosa.

12. Obeštećenje

Vi nam potvrđujete i jamčite da se prema vašem saznanju registracijom imena domene ni načinom na koji se ona izravno ili neizravno koristi ne krše zakonska prava bilo kojih trećih osoba.

Obeštetit ćete i osloboditi odgovornosti Registracijskog operatera, CORE, REGica.NET d.o.o., članove CORE-a, povezana društva, službenike, direktore, zastupnike, partnere, radnike, odvjetnike i podizvođače za sve gubitke, potraživanja, štete, troškove i rashode, uključujući i odgovarajuće odvjetničke naknade koje proizađu iz tužbi bilo koje treće strane, radnje ili potraživanja koja proizlaze ili su vezani za

(i) vašu registraciju imena domene i/ili korištenja iste,

(ii) vaše kršenje ili nepridržavanja bilo kojeg uvjeta, izjava ili jamstava iz ovog Pravilnika, ili

(iii) vašeg nepridržavanja prava drugih.

Ovo obeštećenje se pridodaje svakom obeštećenju prema Jedinstvenom postupku rješavanja spora o imenima domena (UDRP) ili bilo kojem sličnom pravilu.

13. Mjerodavno pravo i nadležnost

Za ovaj Pravilnik će biti mjerodavno švicarsko pravo.

Sva potraživanja, sporovi ili drugi predmeti vezani uz ovaj Pravilnik ili proizašli iz njega ili njegovog kršenja rješavat će se ili na sudovima vaše matične države, kako je naznačeno u našoj WHOIS bazi podataka, ili na sudovima u državi našeg registriranog sjedišta.

14. Opće odredbe

Ovaj Pravilnik sadrži naš cjelokupni dogovor te ne postoje nikakva druga obećanja ili uvjeti u bilo kojem drugom dogovoru, usmenom ili pismenom. Ovaj Pravilnik zamjenjuje sve prethodne pismene ili usmene dogovore između vas i nas.

Ni mi ni vi nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu nastale zbog našeg ili vašeg kašnjenja u isporuci ili izvršenju, zbog propuštanja proizvodnje, isporuke ili izvršenja, a što se dogodilo iz bilo kojeg razloga van naše ili vaše razumne kontrole.

Ako se iz bilo kojeg razloga bilo koju odredbu ovog Pravilnika bude smatralo nevaljanom ili neprovedivom, ostale će odredbe i dalje biti valjane i provedive. Ako sud odluči da je bilo koja odredba ovog Pravilnika nevaljana ili neprovediva, no da bi ograničavanjem te odredbe ona postala valjana ili provediva, tada će se takva odredba smatrati napisanom, tumačenom i provedenom u tom ograničenom obliku.

15. Specijalna odredba za .info

Ako želite registrirati ime domene pod vrhunskom domenom Interneta .info, suglasni ste, osim gore navedenih uvjeta, prihvatiti sljedeće obvezujuće posebne uvjete.

1. Osim uvjeta vezanih za korištenje i obradu vaših Podataka, pristajete i na korištenje, umnožavanje, distribuciju, objavu, izmjenu i ostale oblike obrade vaših Podataka od strane Registracijskog operatera, osoba koje on imenuje i njegovih zastupnika na način dosljedan namjenama određenim ovim Pravilnikom.

2. Suglasni ste da podliježete postupku pokrenutom sukladno ICANN-ovom Jedinstvenim postupku rješavanja sporova oko imena domene (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP")). UDRP je referentno uvršten u ovaj Pravilnik i može se naći na http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. Ova su pravila podložna izmjenama.

3. Suglasni ste da ćete se pridržavati svih uvjeta koje Registracijski operater propiše za imena domena registrirana tijekom Sunrise Perioda, uključujući obvezna Sunrise-ova pravila o rješavanja sporova (Sunrise Dispute Resolution Policy ("SDRP")), koja su referentno uvrštena u ovaj Pravilnik i mogu se naći na http://www.afilias.info/faq/sunrise-challenge-policy.html. Ova su pravila podložna izmjenama.

4. Potvrđujete da Registracijski operater neće biti odgovoran ni za kakav gubitak ili materijalnu odgovornost nastale kao rezultat procedura ili postupaka vezanih uz Sunrise Period ili Land Rush Period, uključujući bez ograničenja: (a) vašu mogućnost ili nemogućnost dobivanja imena domene tijekom tih razdoblja, i (b) ishode bilo kojih sporova oko Sunrise registracije.

16. Specijalna odredba za .biz

Ako želite registrirati ime domene pod vrhunskom domenom Interneta.biz, suglasni ste, osim gore navedenih uvjeta, prihvatiti sljedeće obvezujuće posebne uvjete. Prema vašim saznanjima potvrđujete sljedeće:

1. da će se registrirano ime domene koristiti prvenstveno u bona fide poslovne ili u komercijalne svrhe, a ne (i) isključivo za osobne potrebe; ili (ii) isključivo u svrhu (a) prodaje, trgovanja ili iznajmljivanja imena domene uz naknadu, ili (b) netraženog nuđenja prodaje, trgovanja ili iznajmljivanja imena domene uz naknadu.

2. da ste ovlašteni sklopiti ugovor o registraciji

3. da je registrirano ime domene u razumnoj mjeri povezano s vašim poslovanjem ili s ciljanom komercijalnom namjenom u vrijeme registracije. Za potrebe ove klauzule, bona fide poslovno ili komercijalno korištenje znači bona fide korištenje ili bona fide namjera korištenja imena domene ili bilo kojeg sadržaja, softvera, materijala, grafike ili drugih podataka na njoj kako bi se korisnicima Interneta omogućio pristup jednom ili više glavnih računala putem DNS-a:

1 kako biste razmjenjivali robe, usluge ili imovinu bilo koje vrste;

2. u uobičajenom tijeku trgovine ili poslovanja; ili

3. kako bi se olakšalo sljedeće:

(i) razmjena robe, usluga, podataka ili imovine bilo koje vrste; ili

(ii) uobičajeni tijek trgovine ili poslovanja.

Registracija imena domene isključivo u svrhu (1) prodavanja, trgovanja ili iznajmljivanja imena domene uz naknadu, ili (2) netraženog nuđenja prodaje, trgovanja ili iznajmljivanja imena domene uz naknadu ne predstavlja "bona fide poslovno ili komercijalno korištenje" tog imena domene. Pristajete biti obvezani aktualnim pravilima o sporovima Registracijskog operatera koja su referentno uvrštena u ovaj Pravilnik i učinjena njegovim dijelom. http://www.neulevel.biz/stop_overview/index.html. Osim toga, pristajete biti obvezani (i) ICANN-ovim Jedinstvenim postupkom rješavanja sporova oko imena domene (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("UDRP")). UDRP je referentno uvršten u ovaj Pravilnik i može se naći na http://www.icann.org/udrp/udrp.htm.; (ii) početnim Pravilima o suprotnosti od zaštićenih znakova (Trademark Opposition Policy (STOP)), koja su referentno uvrštena u ovaj Pravilnik i mogu se naći na http://www.neulevel.biz/stop_overview/index.html; (iii) Restrikcijskim kriterijima i pravilima rješavanja sporova (Restrictions Dispute Resolution Criteria and Rules (RDRP)), koja su referentno uvrštena u ovaj Pravilnik i mogu se naći na http://www.neulevel.biz/stop_overview/index.html.

Suglasni ste da Registracijski operater može bilo kada promijeniti svoja pravila o sporovima te da održavanje registracije imena domene pod vrhunskom domenom Interneta .biz nakon što izmjene stupe na snagu predstavlja vaše daljnje prihvaćanje navedenih izmjena.

17. Specijalna odredba za .name

Ako želite registrirati ime domene pod vrhunskom domenom Interneta .name, suglasni ste, osim gore navedenih uvjeta, prihvatiti sljedeće obvezujuće posebne uvjete.. Prema vašim saznanjima potvrđujete sljedeće:

1. Podnijeli ste zahtjev za ime domene kao pojedinac

2. Postoji povezanost između vas i imena za koje se podnosi zahtjev

U svrhu ove klauzule "povezanost između vas i imena za koji se podnosi zahtjev" znači da je to ime : (i) vaše osobno ime ili ime kojim vas drugi često oslovljavaju (ii) ime neke izmišljene osobe, ako ste vlasnik žiga ili oznake usluge na ime te osobe. U te svrhe možete registrirati svoje osobno ime s numeričkim znakovima kako bi ga razlikovali od ostalih osobnih imena. Mogu se koristiti i inicijali, ali mogu biti samostalni na drugom stupnju.

17.1 Registrirano ime domene koristit će se isključivo za osobne potrebe

U svrhu ove klauzule, izraz "osobno" označava fizičku, a ne pravnu osobu, a izraz "za osobne potrebe" znači da ne postoji komercijalna namjena ili aktivnost.

Također ste suglasni da, s vremena na vrijeme, Registracijski operater može dijeliti neke od vaših osobnih podataka, poput vaše adrese i poštanskog broja, s trećim stranama koje u ime Registracijskog operatera provode analizu tržišta. Potvrđujete da Registracijski operater neće biti odgovoran ni za kakav gubitak ili materijalnu odgovornost nastale kao rezultat procedura ili postupaka vezanih za Sunrise Period ili Land Rush Period, uključujući bez ograničenja: (a) vašu mogućnost ili nemogućnost dobivanja imena domene tijekom tih perioda, i (b) ishode bilo kojih sporova oko Sunrise ili Land Rush registracije.

18. Specijalne odredbe za .US

Ako želite registrirati ime domene pod vrhunskom domenom Interneta .us, suglasni ste, osim gore navedenih uvjeta, prihvatiti sljedeće obvezujuće posebne uvjete.

Potvrđujete da ste se za ime domene prijavili kao:

1. Fizička osoba

(i) koja je državljanin Sjedinjenih Američkih Država,

(ii) koja je stalno nastanjena u Sjedinjenim Američkim Državama ili na bilo kojem njenom posjedu ili teritoriju, ili

(iii) čije je osnovno mjesto boravka u Sjedinjenim Američkim Državama ili na bilo kojem od njenih posjeda.

2. Američka pravna osoba ili organizacija koja je

(i) osnovana u jednoj od pedeset (50) američkih saveznih država, okrugu Columbia, ili na bilo kojem američkom posjedu ili teritoriju; ili

(ii) organizirana ili na drugačiji način osnovana sukladno zakonima američke savezne države, okruga Columbia ili bilo kojeg američkog posjeda ili teritorija (uključujući i saveznu, državnu ili lokalnu upravu Sjedinjenih Američkih Država ili neki politički pododsjek istih, i nekomercijalne organizacije sa sjedištem u SAD-u).

3. Strana pravna osoba ili organizacija koja ima bona fide prisutnost u Sjedinjenim Američkim Državama ili na bilo kojem njenom posjedu ili teritoriju.

U svrhu ove klauzule, "bona fide prisutnost u SAD-u" znači prisutnost koja se temelji na stvarnim zakonskim kontaktima ili zakonskim aktivnostima u Sjedinjenim Američkim Državama ili na bilo kojem njenom posjedu ili teritoriju. Suglasni ste dostaviti dodatne informacije potrebne Registracijskom operateru kako je predviđeno zahtjevima usTLD Nexus koji su referentno uključeni u ovaj Pravilnik i koji čine njegov dio, a koji se nalaze na stranici http://www.nic.us/policies/docs/ustld_nexus_requirements.pdf. Pored uvjeta vezanih za uporabu i obradu vaših podataka, također ste suglasni da Registracijski operater, osobe koje on imenuje i zastupnici koriste, umnožavaju, distribuiraju, objavljuju, mijenjaju i vrše ostale obrade vaših podataka, na način koji je u skladu sa svrhama predviđenim sukladno ovom Pravilniku.

Suglasni ste da ste obvezani pravilima o rješavanju sporova Registracijskog operatera vašeg trenutnog imena domene koja su referentno uključena u ovaj Pravilnik i koja čine njegov dio, a koja se nalaze na stranici http://www.nic.us/policies/docs/usdrp.pdf.

Suglasni ste da Registracijski operater može bilo kada promijeniti svoja pravila o sporovima te da održavanje registracije imena domene pod vrhunskom domenom Interneta .us nakon što izmjene stupe na snagu predstavlja vaše daljnje prihvaćanje navedenih izmjena.

Suglasni ste pridržavati se zahtjeva Registracijskog operatera koja se odnose na imena domena registrirana tijekom Sunrise Period sukladno pravilima .us Sunrise koja su referentno uključena u ovaj Pravilnik i koja čine njegov dio, a nalaze se na stranici http://www.nic.us/register/sunrise/index.html.

Potvrđujete da Registracijski operater neće biti odgovoran ni za kakav gubitak ili materijalnu odgovornost nastale kao rezultat procedura ili postupaka vezanih za Sunrise Period, uključujući bez ograničenja: (a) vašu mogućnost ili nemogućnost dobivanja imena domene tijekom tih perioda, i (b) ishode bilo kojih sporova oko Sunrise registracije.

Registrant (vlasnik domene) kao Davatelj licence; nema usluga za ime proxy domene

Bilo koji Registrant koji namjerava dozvoliti uporabu Imena domene trećoj strani je ipak Registrant evidencije i dužan je dostaviti svoje potpune kontakt podatke te je odgovoran dostaviti i ažurirati točne tehničke i administrativne podatke prikladne za omogućavanje pravovremenih rješenja svih problema koji mogu proizaći iz registriranog imena. Odobrena uporaba registriranog imena od strane Registranta sukladno ovoj odredbi nosi odgovornost za štetu izazvanu bespravnom uporabom registriranog imena, osim ako odmah ne otkrije identitet nositelja licence strani koja Registrantu dostavlja odgovarajuće dokaze o kažnjivoj šteti.

Registraru kao i svim njegovim prodavačima, pridruženim društvima, partnerima i/ili dobavljačima nije dopušteno nuditi anonimne i proxy usluge registracije imena domene koji onemogućavaju prikaz istinitih i točnih elemenata podataka iz dijela 4.3 u Registru za bilo koje registrirano ime.

19. Specijalne odredbe za .cn

Ako želite registrirati ime domene pod vrhunskom domenom Interneta .cn, suglasni ste, osim gore navedenih uvjeta, prihvatiti sljedeće obvezujuće posebne uvjete. U slučaju spora, primjenjuje se uvjeti iz odredbe 19. pri registraciji imena domene pod vrhunskom domenom Interneta.cn.

Potvrđujete da je u ovom Pravilniku izraz Registracijski operater, kada se koristi u vezi s registracijom imena domene pod vrhunskom domenom Interneta .cn također znači Davatelj usluga Gatewaya za registar, odnosno, da je Registracijski operater za vrhunsku domenu Interneta .cn ovlastio pravnu osobu da u bilo koje vrijeme može pružati usluge gatewaya za registar. Trenutno je Davatelj usluga Gatewaya za registar društvo NeuStar, Inc.

Potvrđujete da: (i) su podaci navedeni u zahtjevu za registraciju imena domene istiniti, točni, ažurirani i potpuni; (ii) ćete ažurirati dostavljene podatke; i (iii) da ćete prema svojem najboljem saznanju biti ovlašteni sklopiti ovaj Pravilnik.

Suglasni ste da ne smijete registrirati niti koristiti ime domene za koje Registracijski operater smatra da :

1. je suprotan osnovnim načela opisanim u Ustavu Narodne Republike Kine;

2. ugrožava nacionalnu sigurnost, odaje državne tajne, namjerava srušiti vladu, ili srušiti državni integritet NRK-a; 3. vrijeđa nacionalni ponos i nacionalne interese NRK-a

4. potiče neprijateljstvo i diskriminaciju između pripadnika različitih nacionalnosti, ili ruši nacionalnu solidarnost NRK-a;

5. ne poštuje politiku vjere te propagira kultno i feudalno praznovjerje;

6. širi glasine, remeti javni red ili remeti socijalnu stabilnost NRK-a;

7. širi pornografiju, blud, kockanje, nasilje, ubojstva, teror ili potiče kriminal u NRK-u;

8. vrijeđa, kleveće druge te krši ljudska prava i interese u NRK-u; ili

9. poduzima bilo koju drugu radnju zabranjenu zakonom, pravilima ili administrativnim propisima NRK-a.

Suglasni ste da ćete se pridržavati svih pravila i propisa koje Registracijski operater propiše za imena domena i pravila Registracijskog operatera o rješavanja sporova vezanim za imena domena koja su referentno uključena u i koja su dio ovog Pravilnika, a nalaze se na:

Kineski propisi o imenima Internet domena (trenutno na http://www.cnnic.net.cn/ruler/20.shtml) CNNIC Detaljna pravila administracije za registraciju imena internetske domene/ (trenutno na http://www.cnnic.net.cn/ruler/16.shtml>/a>) CNNIC Pravila o sporovima oko imena domene (trenutno na http: //www.cnnic.net.cn/doc/e-10.shtml) Pravila o politici rješavanja sporova oko imena domene CNNIC-a (trenutno na http: //www.cnnic.net.cn/doc/e-9.shtml).

Suglasni ste da Registracijski operater može u bilo koje vrijeme promijeniti svoju politiku i pravila o imenu domene kao i pravila o sporovima oko imena domene te da održavanje registracije imena domene pod vrhunskom domenom Interneta .cn nakon što izmjene stupe na snagu predstavlja vaše daljnje prihvaćanje navedenih izmjena. Osim nadležnosti iz članka 13. ovog Pravilnika, izričito prihvaćate nadležnost sudova u Narodnoj Republici Kini.

U pogledu registracije vrhunske domene Interneta .cn, na ovaj se Pravilnik primjenjuje pravo Narodne Republike Kine.

20. Specijalne odredbe za .coop

Ako želite registrirati ime domene pod vrhunskom domenom Interneta .coop, suglasni ste, osim gore navedenih uvjeta, prihvatiti sljedeće obvezujuće posebne uvjete. U slučaju spora, primjenjuju se uvjeti iz ove 20. odredbe vezano za registraciju imena domene pod vrhunskom domenom Interneta .coop.

Kako biste se kvalificirali za registraciju imena domene prema vrhunskoj domeni Interneta .coop, morate sklopiti ugovor s DotCooperation LLC, sponzorom vrhunske domene Interneta .coop (u daljnjem tekstu: Ugovor o sponzoru registracije).

Suglasni ste prihvatiti uvjete Ugovora o registraciji koji je uključen u ovaj Pravilnik, a nalazi se na http://www.nic.coop/terms.asp. Prihvaćanjem ovog Pravilnika prihvaćate i spomenuti Ugovor o sponzoru registracije.

Suglasni ste obeštetiti ili nam obeštetiti štete sukladno istim okolnostima navedenim u Ugovoru o registraciji u pogledu sponzora. Suglasni ste nam dati ista jamstva koja ste dali sponzoru iz Ugovora o registraciji. Ako se primjenjuje, suglasni ste prihvatiti obvezu prema nama prema istim obvezama koje imate prema sponzoru iz Ugovora o registraciji.

21. Specijalne odredbe za .tw

Ako želite registrirati ime domene pod vrhunskom domenom Interneta .tw, suglasni ste, osim gore navedenih uvjeta, prihvatiti sljedeće obvezujuće posebne uvjete.. U slučaju spora, primjenjuju se uvjeti iz ove 21. odredbe vezano za registraciju imena domene pod vrhunskom domenom Interneta .tw.

Potvrđujete da je u ovom Pravilniku izraz Registracijski operater, kada se koristi u vezi s registracijom imena domene pod vrhunskom domenom Interneta .tw podrazumijeva i Davatelj usluga Gatewaya za registar, odnosno, da je Registracijski operater za vrhunsku domenu Interneta .cn ovlastio pravnu osobu, da u bilo koje vrijeme može pružati usluge gatewaya za registar. Trenutno je Davatelj usluga Gatewaya za registar društvo NeuStar, Inc.

Potvrđujete: (i) da su podaci navedeni u zahtjevu za registraciju imena domene istiniti, točni, ažurirani i potpuni; (ii) da ćete ažurirati dostavljene podatke; i (iii) da ćete prema svojem najboljem saznanju biti ovlašteni sklopiti ovaj Pravilnik.

Suglasni ste da ćete se pridržavati svih pravila i propisa koje Registracijski operater propiše za imena domena i pravila Registracijskog operatera o rješavanja sporova vezanim za imena domena koja su referentno uključena u i koja su dio ovog Pravilnika, a nalaze se na:

TWNIC Propisi za upravljanje registracijom imena domene (Domain Name Registration Management Regulations) (trenutno na http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_02.htm) TWNIC Pravila rješavanja sporova oko imena domene (Domain Name Dispute Resolution Policy) (trenutno na http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_04.htm) TWNIC Pravila za rješavanje sporova oko imena domene (Domain Name Dispute Resolution Policy) (trenutno na http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_04a.htm) Smjernice za autorizaciju usluga registracije imena domen (Guidelines for Authorization of Domain Name Registration Services) (trenutno na http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_07.htm) Propis za nadzor i smjernice za usluge registracije i upravljanja Internet protokol (IP) adresama i imenima domene (Supervision and Guidance Regulation for Internet Protocol (IP) Address and Domain Name Registration and Management Services) (trenutno na http://www.twnic.net.tw/file/ip0320.htm)

Suglasni ste da Registracijski operater može u bilo koje vrijeme promijeniti svoju politiku i pravila o imenu domene kao i pravila o sporovima oko imena domene te da održavanje registracije imena domene pod vrhunskom domenom Interneta .tw nakon što izmjene stupe na snagu predstavlja vaše daljnje prihvaćanje navedenih izmjena.

Osim nadležnosti iz članka 13. ovog Pravilnika, izričito prihvaćate nadležnost sudova u Tajvanu.

U pogledu registracije vrhunske domene Interneta .cn, na ovaj se Pravilnik primjenjuje pravo Tajvana.

22. Specijalne odredbe za .mobi

Ako želite registrirati ime domene pod vrhunskom domenom Interneta .mobi suglasni ste, osim gore navedenih uvjeta, prihvatiti sljedeće obvezujuće posebne uvjete.. U slučaju spora, primjenjuju se uvjeti iz ove odredbe 22. kod registracije imena domene pod vrhunskom domenom Interneta .mobi.

Vlasnik registriranog imena mora:

nadoknaditi štetu do najveće granice dopuštene zakonom, braniti i štititi Registracijskog operatera i njegove direktore, službenike, radnike i zastupnike od i protiv bilo kojih i svih tužbi, šteta, potraživanja, troškova i rashoda, uključujući i odgovarajuće pravne naknade i rashode koji proizlaze ili su vezane za istek ugovora o registraciji Vlasnika registriranog imena;

nadoknaditi štetu, braniti i štititi Pružatelja usluga registra, njegove podružnice i pridružena društva kao i njihove direktore, službenike, radnike i zastupnike od i protiv bilo kojih i svih tužbi, šteta, potraživanja, troškova i rashoda, uključujući i odgovarajuće pravne naknade i rashode koji proizlaze ili su vezane za istek ugovora o registraciji Vlasnika registriranog imena;

prihvatiti i biti suglasan bez obzira na sve navedeno u ovom Pravilniku, da mTLD Top Level Domain Ltd., Registracijski operater vrhunske domene Interneta .mobi, jest i da će biti treća strana odnosno korisnik ovog Pravilnika. Kao takve, strane ovog Pravilnika prihvaćaju i suglasne su da su dodijeljena dotMobi korisnička prava treće strane i da se dotMobi oslanja na svoja korisnička prava treće strane prema ovome Pravilniku kod određivanja CORE-a kao registrara za najvišu domenu .mobi. Nadalje, dotMobi korisnička prava treće strane vrijede i nakon bilo kojeg prekida trajanja ili isteka ovog Pravilnika; pridržavati se zahtjeva, standarda, pravila, procedura i praksi ICANN-a koje je Registracijski operater dužan pratiti sukladno Pravilniku o registru ili ostalim dogovorima s ICANN-om;

pridržavati se operativnih standarda, pravila, procedura u praksi za Registar vrhunskih domena koje s vremena na vrijeme na nearbitražni način utvrdi Registracijski operater kao Pravila za registraciju, a koja se primjenjuju na sve registrare i/ili Vlasnike registriranog imena, a koja sukladno Pravilniku o registraciji stupaju na snagu trideset dana nakon obavijesti koju Registracijski operater pošalje registraru; pristati na uporabu, umnožavanje, distribuciju, objavljivanje, mijenjanje i ostale obrade Osobnih podataka Vlasnika registriranog imena od strane Registracijskog operatera i osoba koje on imenuje i zastupnika na način koji je sukladan navedenim svrhama i s relevantnim obveznim lokalnim propisima o zaštiti podataka, zakonima i privatnosti;

podlijegati postupku pokrenutom sukladno ICANN-ovom Jedinstvenim postupku o rješavanju sporova oko imena domene ("UDRP"); odmah ispraviti i ažurirati podatke o registraciji za registrirano Ime tijekom Registracijskog roka za registrirano ime; prihvatiti i biti suglasan obvezati se uvjetima inicijalnog pokretanja i općeg poslovanja Registra vrhunskih domena, uključujući bez ograničenja i Limited Industry Launch, Sunrise Period, Land Rush Period, Sunrise Dispute Resolution Policy, Premium Name Allocation Process, i General Registration Period, i nadalje prihvatiti da Registracijski operater i Pružatelj registracijske usluge nisu odgovorni za gubitke ili potraživanja koja nastanu iz postupaka ili procesa vezanih za razdoblja Limited Industry Launch, Sunrise Period, Land Rush Period, Sunrise Dispute Resolution Policy, Premium Name Allocation Process, i General Registration Period uključujući, bez ograničenja: (a) sposobnost ili nesposobnost registranta da dobije registrirano ime tijekom ovih razdoblja i (b) rezultate bilo kojeg spora koji je pokrenut tijekom pokretanja limited industry ili tijekom registracije Sunrisea.

prihvatiti i biti suglasan da Registar i Pružatelj usluge registracije koji djeluje uz odobrenje Registra, prema vlastitom nahođenju zadržavaju pravo odbiti, poništiti ili prenositi bilo koju registraciju ako to bude smatrao potrebnim (i) kako bi zaštitili integritet i stabilnost registra; (ii) kako bi se uskladio s primjenjivim zakonima, državnim pravilima i uvjetima, zahtjevom za provedbu zakona, sukladno bilo kojem postupku donošenja presude u procesu; (iii) kako bi izbjegao bilo koju odgovornost, građansku i kaznenu, od strane registra kao i njegovih pridruženih društava, podružnica, službenika, direktora, predstavnika, radnika i dioničara; (iv) u svrhu nepoštivanja navedenih uvjeta; ili (v) kako bi ispravili pogreške Registra ili bilo kojeg voditelja registra vezane za registraciju imena domene, a Registar također ima pravo zamrznuti registrirano ime tijekom rješavanja spora.

prihvatiti i biti suglasan da se moraju pridržavati zahtjeva, standarda, pravila, procedura praksa navedenih u vodiču dotMobi Style (www.mtld.mobi) te prihvatiti praćenje internetske stranice kako je opisano u smjernicama za praćenje Vodiča dotMobi Style (www.mtld.mobi) u svrhu pridržavanja Style vodiča. Nadalje, Registrant prihvaća i suglasan je da Registar može unositi takve izmjene u ovaj Style vodič koje se pojavljuju na prethodno određenom URL-u, i da je Registrant dužan odmah se pridržavati svih takvih izmjena u doznačeno vrijeme; prihvatiti i biti suglasan da će Proxy ili Proxy registracije biti zabranjene tijekom Sunrise Period, Limited Industry Launch i Premium Name Allocation i Auction Period, i kao takve predstavljaju materijalno kršenje ovog Pravilnika.

23. Specijalne odredbe za .aero

Ako želite registrirati ime domene pod vrhunskom domenom Interneta .aero, suglasni ste, osim gore navedenih uvjeta, prihvatiti sljedeće obvezujuće posebne uvjete. U slučaju spora, primjenjuje se uvjeti iz ove 23. odredbe kod registracije imena domene pod vrhunskom domenom Interneta .aero.

Registrant izjavljuje da je svjestan da:

1. zahtjev mora biti sukladan Pravilima o upravljanju imenima domena;

2. zahtjev mora ispuniti registracijske kriterije navedene u Pravilima o upravljanju imenima domena;

3. podnošenje zahtjeva Pravilima o upravljanju imenima domena je preduvjet za registraciju svakog imena domene; i

4. SITA ili Afilias mogu odbiti ili poništiti bilo koji zahtjev ili registraciju imena domene koja prema razumnom mišljenju ne ispuni gornje zahtjeve.

24. Specijalne odredbe za .travel

Vrhunska domena Interneta .Travel je rezervirana za organizacije, udruge koje posluju u turizmu. Kako bi se pridržavali uvjeti Pravilnika, kvalificiranost i odabir imena će ovjeriti kontrolor autentifikacije. Klijent će dobiti valjani Jedinstveni identifikacijski broj (Unique Identification Number ("UIN")).

Prije bilo kojeg procesa registracije, CORE Internet Council of Registrars će provjeriti autentifikaciju Registranta sukladno Pravilniku o Registru i Registraru.

Registracijski operater i CORE Internet Council of Registrars zadržavaju pravo skratiti, odbiti, otkazati, suspendirati ili prenijeti bilo koju registraciju koju smatra potrebnom, prema vlastitom nahođenju u bilo koje vrijeme zaštiti svoju integraciju i stabilnosti, pridržavati se svih primjenjivih prava, ispraviti pogreške Registra ili Registrara u vezi s registracijom imena domene.

CORE Ugovor o registraciji, verzija: 2007-01

English version