CORE

English version

REGISTRACIJSKI UGOVOR

(Verzija 5. – stupa na snagu 25. svibnja 2018.)

1.    OBAVIJESTI ICANN-a

⥤ ICANN je objavio informativnu internetsku stranicu na kojoj su sažeti uvjeti Ugovora o akreditaciji registrara i povezane Politike konsenzusa, a koji se trenutačno nalaze na internetskoj stranici ICANN-a http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm 

⥤ Povlastice i odgovornosti registranata možete pronaći na http://whois.icann.org/en/2013-raa-registrant-benefits-and-responsibilities

2.    PRIHVAĆANJE

a.     Ovo je Ugovor između Vas i COREhuba. Ovim se Ugovorom utvrđuju Naše obveze prema Vama i Vaše obveze prema Nama za pružanje usluga registracije koje Mi nudimo posredništvom Preprodavatelja. Kako biste završili postupak registracije, morate prihvatiti sve uvjete ovog Ugovora.

b.     Potvrđujete i shvaćate da prihvaćanjem ovog Ugovora prihvaćate obvezu i usklađenost sa sljedećim:

i.        Politikama registra, s povremenim izmjenama, utvrđenima od strane Voditelja Registra nadležnog za vršne domene koje registrirate. “Politike registra” odnosi se na uvjete pri početnom pokretanju i općem razdoblju registracije predmetnog Registra, uključujući bez ograničenja sve standarde, politike, specifikacije, postupke, smjernice, prakse, programe ili kriterije odobrene od strane predmetnog Registra u skladu s njihovim dogovorom s  ICANN-om, sada ili u budućnosti. Dodatak 1. ovog Registracijskog ugovora odnosi se na te Politike registra. Svjesni ste da Registri mogu ažurirati sadržaj i/ili URL-ove svojih Politika registra i dužni ste ih redovito pratiti; i

ii.       Svim obvezama od javnog interesa utvrđenima u Specifikaciji 11. predmetnog Ugovora o registru vršnih domena, s povremenim izmjenama (svi ugovori o registrima vršnih domena dostupni su na https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en); i

iii.    Svim politikama registracije zajednice, utvrđenima u Specifikaciji 12. predmetnog  Ugovora o registru vršnih domena, s povremenim izmjenama (svi ugovori o registrima vršnih domena dostupni su na https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en).

c.     Morate poštovati sve primjenjive zakone, uključujući one koji se odnose na privatnost, prikupljanje podataka, zaštitu potrošača (uključujući zaštitu u vezi s zavaravajućim i obmanjujućim djelovanjem), pravedno davanje zajmova, naplatu dugova, ekološku poljoprivredu, objavljivanje podataka i financijskih informacija.

d.     Ovaj Ugovor stupa na snagu i postaje obvezujući za obje strane tek kad ga Mi prihvatimo. Registracija naziva domene podrazumijeva Naše prihvaćanje Ugovora.           

3.    DEFINICIJE

U ovom Registracijskom ugovoru (“Ugovor”):

a.     “Registrant”, "Vi" i "Vaš" znači pojedinac ili subjekt koji sklapa ovaj Ugovor i želi registrirati naziv domene koristeći usluge registracije koje pruža COREhub putem [Umetnuti naziv člana/partnera CORE-huba].

b.     “COREhub”, “Mi”, “Nas” i “Naš” znači COREhub S.R.L.U, sa sjedištem u C/ Creu Coberta 17, 1er 1a, 08014 Barcelona, registrar ovlašten od strane ICANN-a za pružanje usluga registracija putem [Umetnuti naziv člana/partnera CORE-huba].

c.     “Podržane vršne domene” znači vršne domene sa sufiksima navedenima u Dodatku 1.

d.     "[ Umetnuti naziv člana/partnera CORE-huba] znači preprodavatelja COREhuba putem kojeg se vaša prijava obrađuje (“Preprodavatelj”). [NAPOMENA za partnere: “Partner” u ovom slučaju može biti definiran i označen kao “Preprodavatelj” ili oslovljen vlastitim imenom. U potonjem slučaju, svi “Preprodavatelji” koji nakon toga uslijede moraju se zamijeniti vlastitim imenom. Partner isto tako može staviti ovaj Ugovor u vlastiti oblik bez mijenjanja sadržaja Ugovora.]

e.     Svako upućivanje na “Registar” ili “Voditelja registra” mora se odnositi na subjekt koji je odgovoran za vođenje registra za vršnu domenu (eng. “TLD”) u kojem će se registrirati naziv domene koju ste Vi prijavili.

4.    IZMJENE UGOVORA

a.     Ovime prihvaćate da se praksa registriranja i upravljanja nazivima domena neprestano razvija. Stoga se slažete da ćemo Mi možda morati izmijeniti ovaj Ugovor, kako bi bio u skladu sa zahtjevima ICANN-a i/ili Registara. Možda ćemo prema Našem vlastitom nahođenju odlučiti da više ne nudimo registraciju ili obnovu određenih ili svih vršnih domena uz razumnu prethodnu obavijest, u kojem slučaju bi Vam bila ponuđena mogućnost da se vaš registrirani naziv domene prenese drugom registraru.

b.     Sve izmjene ovog Ugovora bit će objavljene na internetskoj stranici COREhuba na http://corehub.net/registrationagreement/. O svim bitnim izmjenama ovog Ugovora bit ćete obaviješteni preko e-maila ili na drugi zadovoljavajući način.

c.     Politike registra koje se navode u Dodatku 1. ovog Ugovora, kao i URL na kojem se trenutačno nalaze, također se mogu mijenjati u okviru predmetnog Registra. Odgovorni ste za redovno praćenje takvih politika na stranici predmetnog Registra.

d.     Ako nastavite koristiti naziv domene registriran putem Naših usluga registracije , to znači da ste prihvatili ovaj Ugovor i primjenjive Politike registra i sve izmjene. Ako se ne slažete s nekom promjenom, možete zatražiti poništenje vaše registracije naziva domene ili njezin prijenos drugom ovlaštenom registraru. Suglasni ste da će takvo poništenje ili zahtjev za prijenos biti Vaše isključivo pravno sredstvo ako ne želite pristati na promjene ovog Ugovora ili primjenjivih Politika registra.

5.    UPRAVLJANJE NAZIVOM DOMENE

a.     U slučaju da podnesete zahtjev za registraciju naziva domene ili od Nas zatražite da održavamo ili obnovimo registraciju naziva domene, suglasni ste da ni registracija naziva domene ni način na koji se namjerava upotrebljavati ne krše (i) ovaj Ugovor; (ii) primjenjive Politike registra; (iii) bilo koji primjenjivi zakon; ili (iv) na neki drugi način krši bilo koja prava treće strane.

b.     Slažete se i potvrđujete da je Vaša odgovornost odrediti krši li Vaš registriran naziv domene i njegova upotreba zakon ili tuđa prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na to krše li prijevodi vašeg naziva domene na strane jezike tuđa prava ili ih narušavaju.

c.     Slažete se da će naziv domene biti u skladu s normama sintakse koja utvrdi ICANN i/ili odgovarajući Registar, te da se neće sastojati od rezerviranih naziva koje utvrđuje Voditelj Registra. Prihvaćate da naziv domene registriran protivno normama sintakse, rezerviranim nazivima ili Politikama registra, može biti poništen bez povrata novca. Ne odgovaramo za takav slučaj poništenja.

d.     Ne možemo jamčiti da ćete dobiti željeni naziv domene, čak i ako upit upućuje na to da je naziv domene dostupan u vrijeme Vaše prijave. Slažete se da će u slučaju spora u vezi s vremenom upisa registriranog naziva domene u sustav Registra, vremenski žig prikazan u evidenciji sustava Registra biti mjerodavan.

e.     Potvrđujete i slažete se da registracija Vašeg izabranog naziva domene ne podrazumijeva imunitet od prigovora na registraciju ili upotrebu naziva domene.

6.    DODATNE OBVEZE OD JAVNOG INTERESA

a.     Ako prikupljate i održavate osjetljive zdravstvene i financijske podatke, slažete se da ćete primijeniti razumne i odgovarajuće mjere sigurnosti razmjerne pružanju tih usluga, kao što je utvrđeno primjenjivim zakonom.

b.     U pogledu nizova vršnih domena povezanih s visoko reguliranim sektorima sa zatvorenim uvjetima upisa u višestrukim područjima nadležnosti kao što je utvrđeno u PRILOGU 2.  ICANN NGPC Rezolucija br. 2014.02.05.NG01, uključujući zdravlje i fitness (.pharmacy, .surgery, .dentist , .dds, .hospital, .medical, .doctor), financije (.bank, .banque, .creditunion, .creditcard, .insurance, .ira, .lifeinsurance, .mutualfunds, .mutuelle, .vermogensberater, i .vesicherung, .autoinsurance, .carinsurance) kockanje (.bet, .bingo, .lotto, .poker,.spreadbetting, .casino), dobrotvorne udruge (.charity i IDN kineski ekvivalent), obrazovanje (.university), stručne usluge (.abogado, .attorney, .cpa, .dentist, .dds, .lawyer, .doctor), i korporativne identifikatore (.corp, .gmbh, .inc, .llc, .llp, .ltda, .ltd, .sarl, .srl, .sal), dodatno potvrđujete i slažete se sa sljedećim:

i.      Potvrđujete da posjedujete sva potrebna ovlaštenja, odobrenja, dozvole i/ili druge povezane akreditacije za sudjelovanje u sektoru povezanom s nizom vršne domene Registra Vašeg izabranog naziva domene.

ii.     Slažete se da ćete prijaviti sve bitne izmjene valjanosti Vaših ovlaštenja, odobrenja, dozvola i/ili drugih povezanih akreditacija za sudjelovanje u sektoru povezanom s nizom vršnih domena Vašeg naziva domene kako bi se osiguralo da i dalje poštujete pravila i zahtjeve u pogledu dozvola te da općenito vodite Vaše aktivnosti u interesu potrošača koje služite.

7.    NAKNADE

Kao naknadu za uslugu registracije reguliranu ovim Ugovorom, prihvaćate platiti Preprodavatelju primjenjive naknade prije željene registracije domene, njezinog prijenosa ili obnove. Povrata naknade nema čak ni u slučaju da je Vaš naziv domene suspendiran, otkazan ili prenesen drugom registraru prije kraja Vašeg trenutačnog registracijskog razdoblja. Ove naknade određuje Preprodavatelj. Dakle, sva pitanja u vezi s ovim naknadama moraju se uputiti izravno Preprodavatelju.

8.    POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ova Klauzula sastoji se od sažetka osnovnih pojmova Naše Politike zaštite podataka. Detaljnije podatke možete pronaći u “Dodatne informacije o Politici zaštite osobnih podataka” dostupnima ovdje (https://corehub.net/privacy), koje su ovdje uključene upućivanjem.

a.     Voditelj obrade: COREhub, S.R.L.U. Možete Nas kontaktirati na legal@corehub.net. Potpuni kontaktni podaci: https://corehub.net/about/

b.     Svrha: Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su neophodni za to da Vam pružimo usluge registracije naziva domene koje Vi zatražite od Preprodavatelja (budući da Preprodavatelj koristi Našu akreditaciju registrara pod kojom može registrirati Vaš naziv domene).

c.     Podaci koji se obrađuju:  Prikupljamo i obrađujemo samo sljedeće podatke za vrijeme registracije naziva u pogledu svakog naziva domene koji Mi sponzoriramo (zajedno “Podaci koji se obrađuju”):

▪      Naziv domene

▪      Kategorija naziva domene i faza pokretanja (ako je primjenjivo)

▪      Puno ime registranta, te njegova poštanska adresa, e-mail adresa, broj telefona i (ako je primjenjivo) broj faxa

▪      Puno ime tehničkog kontakta, te njegova poštanska adresa, e-mail adresa, broj telefona i (ako je primjenjivo) broj faxa

▪      Puno ime administrativnog kontakta, te njegova poštanska adresa, e-mail adresa, broj telefona i (ako je primjenjivo) broj faxa

▪      Puno ime kontakta za naplatu, te njegova poštanska adresa, e-mail adresa, broj telefona i (ako je primjenjivo) broj faxa

▪      Bilo koji drugi element podataka koji zatraži  ICANN i/ili odgovarajući Voditelj Registra (primjerice, neki Voditelji Registra zahtijevaju izjavu o “Predviđenoj namjeni” ili druge dokaze za dokazivanje sukladnosti s posebnim zahtjevima prihvatljivosti).

▪      Podaci u vezi s uslugom koji nisu osobne prirode (naziv Preprodavatelja koji pruža uslugu; datum i istek registracije naziva domene; status domene; poslužitelji naziva povezani s  nazivom domene; DNSSEC zahtjev za uslugom, ovisno o slučaju).

d.     Pravna osnova za obradu: Obrada je nužno potrebna za izvršavanje ovog Registracijskog ugovora.

e.     Primatelji:

▪      Voditelji Registra: Kako bismo Vam pružili zatraženu uslugu registracije naziva domene, moramo prenijeti dio ili sve obrađene podatke odgovarajućem Registru. Popis Voditelja Registara koji upravljaju svakom podržanom vršnom domenom i njihove Politike dostupne su na https://corehub.net/services/supported-tlds/ .

▪      ICANN: Na zahtjev ICANN-a, podatke moramo podijeliti s  ICANN -om u svrhu nadzora, kao što je navedeno u Našem ugovoru ICANN-om dostupnom na https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en .

▪      Izvršitelji obrade: Obradu će izvršavati treća strana (kao što je zastupnik za čuvanje podataka i drugi tehnički dobavljači), pri čemu svi oni dostavljaju dostatna tehnička i organizacijska jamstva potpuno u skladu s Općom uredbom EU-a o zaštiti podataka i primjenjivim nacionalnim zakonima.

Više informacija o primateljima podataka i trećim stranama koje izvršavaju obradu možete pronaći u Proširenoj politici  o zaštiti osobnih podataka dostupnoj na https://corehub.net/privacy/extended/

f.      Javni Whois: Određeni Podaci koji se obrađuju objavljuju se u javnoj “Whois” bazi podataka, u kojoj se podaci mogu pregledati prema principu upit po upit od strane svih koji imaju pristup internetu. Ova objava izvršava se samo u mjeri koja je neophodna kako bi Vam se pružila zatražena usluga registracije naziva domene, kao što je niže objašnjeno u “Dodatnim informacijama o politici zaštite osobnih podataka” dostupnima na https://corehub.net/privacy/extended/.  

g.     Izvor: Podaci koji se obrađuju dobivaju se od Preprodavatelja kojem ste uputili zahtjev za registraciju naziva domene. Navedeni Preprodavatelj bit će zajednički voditelj obrade za Podatke koji se obrađuju i isključivi voditelj obrade za bilo koje druge privatne podatke koje ste mu možda dostavili uz podatke za obradu.

h.     Zadržavanje: Obrađeni podaci bit će izbrisani u roku od jedne (1) godine nakon prekida Registracijskog ugovora. Točnije, Mi u potpunosti brišemo kontaktne točke iz sustava proizvodnje ako nisu povezani s aktivnom domenom duže od jedne (1) godine. Povijesne podatke čuvamo duže vrijeme u sigurnoj, zasebnoj bazi podataka s ograničenim pristupom kako bismo ispunili obvezne zakonske odredbe (porez, računovodstvo, pravni zahtjevi, itd.), kao što je objašnjeno u “ Dodatnim informacijama o politici zaštite osobnih podataka ” dostupnima na  https://corehub.net/privacy/extended/.  

i.      Prava: Imate puno prava, uključujući pravo pristupa, pravo (i dužnost) ispravljanja, pravo da zahtijevate brisanje i ograničenje obrade, pravo na prigovor na obradu, kao i pravo prenosivosti podataka. Međutim, imajte na umu da Nas u nekim slučajevima ostvarivanje tih prava može onemogućiti u tome da vam nastavljamo pružati uslugu registracije naziva domene. Imate pravo i na podnošenje žalbe Uredu povjerenika za informiranje i Agencijama za zaštitu podataka. Ako trebate pomoć s ostvarivanjem svojih prava slobodno nas kontaktirajte na legal@corehub.net.

9.    TOČNOST

a.     Suglasni ste da ćete nam dostaviti sve podatke koji se obrađuju potrebne za registraciju naziva domene, a koji moraju biti potpuni, točni i pouzdani. Za vrijeme trajanja registracije naziva domene, morate odmah ispraviti i ažurirati Podatke koji se obrađuju.

b.     Suglasni ste da kršenje ovog Odjeljka čini  bitnu povredu ovog ugovora, što daje pravo nama, Preprodavatelju i odgovarajućem Voditelju Registra da po vlastitom nahođenju odmah prekinemo ovaj ugovor i /ili privremeno suspendiramo Vaš naziv domene bez povrata sredstava.

10. OBNOVA

a.     Vi ste isključivo odgovorni za to da se naziv domene obnovi. Ako ne obnovite Vaš naziv domene na vrijeme, Vaša Registracija će isteći, Vaša prava na taj naziv domene će prestati i domena će biti onemogućena na način da više nije na internetu.

b.     Kad vam registracija istekne, Preprodavatelj će Vam dopustiti da povratite izbrisanu registraciju samo za vrijeme razdoblja povrata domene ako odgovarajući Registar nudi takvo razdoblje. Primijenit će se dodatni troškovi za povrat domene i ponovnu registraciju, u skladu s cjenovnikom objavljenim na internetskoj stranici Preprodavatelja.

c.     Mi i Preprodavatelj nećemo imati nikakvu odgovornost prema Vama ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s obnovom ili bilo kojim pokušajem obnove naziva domene kao što je ovdje opisano, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakav propust ili greške pri obnavljanju ili pokušaju obnove naziva domene. Ovo ograničenje odgovornosti dodaje se svim drugim ograničenjima odgovornosti određenima ovim Ugovorom.

11.  PROMJENA REGISTRANTA

a.     Imenujete [Umetnuti naziv člana/partnera CORE-huba] kao vašeg ovlaštenog zastupnika, čime izričito ovlašćujete [Umetnuti naziv člana/partnera CORE-huba] da odobri svaku promjenu registranta koja se zatraži od COREhuba u vaše ime. Svaki opoziv ovog imenovanja mora se poslati u pismenom obliku na support@corehub.net i automatski može dovesti do prekida ovog Ugovora

b.     Izričito se odričete perioda od 60 dana zaključenja prijenosa među registrarima nakon bilo kojeg zahtjeva za promjenu registranta koji se pošalje COREhubu u vaše ime.

12.  POLITIKA UPOTREBE

a.     U ovom Ugovoru pod „upotreba”  ili „upotrebljavanje“ Vašeg naziva domene podrazumijevamo svaku upotrebu koja uključuje internet, uključujući, ali ne ograničavajući se na, internetske stranice i⁄ili bilo koje stranice koje se nalaze na Vašoj domeni, bilo izravno ili neizravno (uključujući preusmjeravanje, okvire, skočne prozore⁄pretraživače, poveznice, itd.) te dijeljenje i/ili primanje putem e-maila .

b.     Slažete se da će naziv domene koji se registrira putem COREhuba biti upotrebljavan u skladu s (i) ovog Ugovora, s povremenim izmjenama (ii) sa svim Politikama registra; (iii) primjenjivim statutom, pravilom ili zakonom koji upravlja upotrebom interneta i⁄ili elektroničkom trgovinom (osobito uključujući mrežnu krađu identiteta “phishing,” neovlašteno traženje informacija prijevarom ʺpharming,” i⁄ili širenje virusa na internetu i druge destruktivne aktivnosti).

c.     Ne smijete širiti zloćudne softvere, ili zlonamjerno upotrebljavati botnete, phishing, piratstvo, povređivati žig ili autorsko pravo, upotrebljavati prijevarne ili obmanjujuće prakse, krivotvoriti ili na bilo koji drugi način kršiti primjenjivi zakon.

d.     Poduzet ćete razumne korake za izbjegavanje lažnog predstavljanja ili krivog navođenja da ste Vi ili Vaša tvrtka povezani, sponzorirani ili podržani od strane jedne ili više vojnih snaga zemlje ili vlade ako takva povezanost, sponzorstvo ili potpora ne postoje.

e.     U svakom ste slučaju odgovorni za dostavljanje i ažuriranje Vaših potpunih kontaktnih podataka, uključujući točne tehničke i administrativne kontaktne podatke, koji moraju biti odgovarajući kako bi olakšali pravovremeno rješavanje problema koji mogu nastati u vezi s Vašim registriranim nazivom, čak i ako namjeravate licencirati treću stranu za upotrebu Vašeg registriranog naziva.  Prihvaćate odgovornost za štetu nanesenu pogrešnom upotrebom registriranog naziva, osim ako ne dostavite trenutačne kontaktne podatke nositelja licence  i identitet nositelja licence u roku od sedam (7) dana stranci koja Vam predoči razumne dokaze za štetne aktivnosti .

f.      Ne možete koristiti Vaš naziv domene za sljedeće vrste aktivnosti:

i.           Povreda prava privatnosti ili osobnosti drugog člana globalne zajednice za financijske usluge ili bilo koje druge osobe ili subjekta, ili povreda bilo koje obveze povjerljivosti koju imate prema trećoj strani ;

ii.          Promicanje ili sudjelovanje u govoru mržnje, zločinu iz mržnje, terorizmu, nasilju nad ljudima, životinjama ili vlasništvom ili netrpeljivost prema bilo kojoj zaštićenoj skupini;

iii.        Promicanje ili sudjelovanje u klevetničkom, uznemiravajućem, nasilničkom ili na neki drugi način nepoželjnom ponašanju;

iv.        Sudjelovanje u ponašanju kao što je bojkotiranje tržišnog natjecanja ili na neki drugi način krši pravo tržišnog natjecanja;

v.          Promicanje ili sudjelovanje u bilo kojoj neželjenoj pošti (spam) ili drugoj neželjenoj gomili e-poruka, hakiranje ili upadanje u računala i mreže;

vi.        Promicanje ili sudjelovanje u pranju novca ili financiranju terorističkih aktivnosti;

vii.       Kršenje prava intelektualnog vlasništva trećih strana;

viii.     Sudjelovanje u aktivnostima osmišljenima da oponašaju bilo koju treću stranu ili koje stvaraju mogućnost zabune u sponzoriranju;

ix.        Širenje ili instaliranje svih virusa, računalnih crva, bugova, trojanskog konja ili drugih kodova, datoteka ili programa koji su osmišljeni ili mogu narušiti, oštetiti ili ograničiti funkcionalnost bilo kojeg softvera ili hardvera.

g.     Sve  .bank domene moraju se koristiti za ispunjavanje potreba globalne bankovne zajednice. Pri korištenju Vaše  .bank domene ne smijete koristiti Vašu domenu za bilo koju svrhu zabranjenu zakonima sudske nadležnosti u kojoj poslujete ili bilo kojim drugim primjenjivim zakonom. Upotreba Vašeg .bank naziva domene mora poštovati sve odredbe ove Klauzule 12. Uz to, ne smijete koristiti Vašu .bank domenu za sljedeće vrste aktivnosti ili svrhe:

i.           Sudjelovanje u svrsi djelovanja zabranjenoj poveljom ili odobrenjem za osnivanje banke; ili

ii.          Promicanje ili sudjelovanje u pornografiji; ili

iii.        Uplitanje u rad .bank generičkih vršnih domena ili usluga koje pruža .bank Voditelj Registra; ili

iv.        Širenje sadržaja koji sadrži pogrešan ili obmanjujući jezik, ili neosnovane ili usporedive tvrdnje o .bank Voditelju Registra; ili

v.          Licenciranje Vaše domene bilo kojoj trećoj strani za vrijeme Vaše registracije.

vi.       Uz to, prihvaćate i slažete se da su registracije mrežnih posrednika (proxy) zabranjene za sve generičke vršne domene kojima upravlja  .bank Voditelj Registra.

13.  RJEŠAVANJE SPOROVA

a.     Svi sporovi u vezi s registracijom ili upotrebom vašeg naziva domene bit će predmet primjenjive Politike rješavanja spora u vezi s nazivom domene i postupaka Politike sporova koje uspostavi odgovarajući Registar i/ili  koje ovlasti ICANN, uključujući, ali ne ograničavajući se na (i) [Poveznica na http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp] (“UDRP”); i (ii) ICANN-ova jedinstvena politika brze supenzije [Poveznica na http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs] (eng “URS”) za one vršne domene za koje je primjena ovih politika obvezna.

b.     Ne dovodeći u pitanje ništa iz ovog Ugovora, Voditelj Registra za svaku vršnu domenu podržanu od strane COREhuba (kako je navedeno u Dodatku 1.) jest i bit će planirani korisnik prava treće strane ovog Ugovora. Time strane ovog Ugovora  prihvaćaju i slažu se da su prava u korist treće strane svakog Voditelja Registra stečena i da su se Voditelji Registra oslonili na svoja prava treće strane kao korisnika ovog Ugovora prihvaćajući COREhub kao registrara vršne domene koju vode. Uz to, prava u korist treće strane Voditelja Registra moraju opstati nakon svakog prekida ili isteka ovog Ugovora.

14.  PRIDRŽAVANJE PRAVA NA USKRAĆIVANJE, SUSPENDIRANJE, PONIŠTENJE ILI PRIJENOSA VAŠEG NAZIVA DOMENE

a.     Ne dovodeći u pitanje Naša prava raskida, izričito zadržavamo pravo da po vlastitom nahođenju uskratimo, suspendiramo, poništimo i/ili prenesemo Vašu registraciju naziva domene ako:

i.            Svjesno navodite netočne ili nepouzdane kontaktne podatke, ili ih namjerno ili zbog nemara ne ažurirate na vrijeme;

ii.          Ne slijedite politike upotrebe koje nalaže ICANN i/ili odgovarajuće politike registra;

iii.        Sudjelujete u širenju zloćudnih softvera, botneta, phishinga, piratstva, povređivanju žiga ili autorskih prava, upotrebljavate prijevarne ili obmanjujuće prakse, krivotvorite ili na bilo koji drugi način kršite primjenjivi zakon;

iv.         Ne odgovorite na naše upite ili upite Preprodavatelja u vezi s točnošću kontaktnih podataka povezanih s vašim nazivom domene ili drugih problema u vezi s vašim nazivom domene u roku od petnaest (15) dana;

v.          Vi ili treća strana očito sudjelujete u ilegalnim aktivnostima pri registraciji ili upotrebi naziva domene;

vi.         Koristite naziv domene za slanje neželjenih komercijalnih oglasa u suprotnosti bilo s primjenjivim zakonima ili uobičajeno prihvatljivim politikama upotrebe interneta;

vii.       Naziv domene očito krši ili na neki drugi način povređuje prva trećih strana;

viii.     Djelujete na način koji bi Nas mogao dovesti do povrede primjenjivog zakona, upravnog tijela, uredbe o registru, javnog poretka ili ugovora s trećom stranom; i/ili

ix.         Tijelo zaduženo za provedbu zakona, sud ili drugo odgovorno nadležno tijelo zatraži da tako postupimo.

b.     Prihvaćate i slažete se da se vaša registracija naziva domene može uskratiti, poništiti, suspendirati i/ili prenijeti u skladu sa svim usvojenim specifikacijama ICANN-a ili Politikom registra ili u skladu s bilo kojim postupkom registrara ili registra  koji nije u suprotnosti s usvojenom specifikacijom ICANN-a:

i.            kako bi se ispravila pogreška koju smo počinili Mi, Preprodavatelj i/ili  Voditelj Registra pri registraciji naziva, uključujući ali ne ograničavajući se na poništenje u roku od četrdeset i pet (45) dana od registracije vašeg naziva domene, kad je registracija bila rezultat  prethodnog pogrešnog poništenja; ili

ii.          za rješavanje sporova u vezi s nazivom domene. Primjerice, Mi i Voditelj Registra zadržavamo pravo da stavimo vaš naziv domene na čekanje za vrijeme rješavanja UDRP (Jedinstvena politika rješavanja sporova u vezi s nazivom domene) ili URS (jedinstveni sustav brze suspenzije) spora.

c.     Prihvaćate i slažete se da odgovarajući Voditelj Registra također zadržava pravo da uskrati, suspendira, izmijeni status, poništi i/ili prenese svaku registraciju za koju smatra da je to potrebno, po vlastitom nahođenju, (i) kako bi zaštitio integritet, sigurnost i stabilnost ili registar; (ii) kako bi se uskladio sa svim primjenjivim zakonima, vladinim pravilima

d.     ili zahtjevima tijela zaduženih za provedbu zakona, u skladu s bilo kojim postupkom rješavanja sporova; (iii) kako bi se izbjegla svaka odgovornost, građanska ili kaznena, od strane Voditelja Registra, kao i njegovih povezanih društava, društava kćeri, službenika, direktora, zastupnika, zaposlenika i dioničara; (iv) za kršenja odredbi ovog Ugovora.

15.  TRAJANJE

Ovaj Ugovor ostaje na snazi za vrijeme trajanja vaše registracije naziva domene kako je izabrano, zapisano i plaćeno u vrijeme registracije ili bilo koje obnove registracije. Ako se naziv domene prenosi drugom registraru, odredbe ovog Ugovora prestaju važiti.

16.   OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

a.     Prihvaćate da, u mjeri u kojoj to dopušta zakon, nemamo odgovornost prema Vama za bilo kakav izravni ili neizravni ili posljedični gubitak ili štetu bilo kakve vrste (uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak profita, goodwilla, poslovnih prilika ili predviđenih ušteda) nastalih zbog:

i.            Svakog gubitka registracije naziva domene zbog bilo kojeg razloga koji nije rezultat našeg nemara ili namjernog protupravnog postupanja;

ii.          Ometanja, odgode pristupa, pogrešaka sustava, izostavljanja ili propusta u našem sustavu registracije;

iii.        Neisporučivanja ili pogrešnog isporučivanja podataka između Vas i Nas ili Nas i Registara  ;

iv.         Greške ili prekida smještaja stranica i/ili drugih usluga koje Mi ne pružamo, ili druge okolnosti koje su izvan naše kontrole;

v.          Promjena Registra i/ili ICANN-ovih politika;

vi.         Događaja nastalih u skladu s uputama Voditelja Registra i/ili ICANN-a;

vii.       Suspenzije, ukidanja ili gubitka registracije ili kontrole - privremeno ili konačno - nad nazivom domene registriranim putem COREhuba:

1.     U skladu s ovim Ugovorom ; ili

2.     U vezi s odlukom Registra; ili

3.     Zbog zanemarivanja od strane Registra ili stečaja Registra;

viii.     Neobnavljanja naziva domene jer ga Vi niste uspješno obnovili prije isteka tadašnjeg roka;

ix.         Obnove naziva domene ako ga Vi niste prekinuli u odgovarajućem vremenskom roku;

x.           Svih događaja koji su izvan naše kontrole ili nisu nastali zbog našeg nemara ili namjernog protupravnog postupanja.

b.     U mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom, ni u kojem slučaju Naša cjelokupna odgovornost za bilo koju štetu, prouzročenu na bilo koji način i temeljenu na bilo kojoj teoriji odgovornosti, i Vaš isključivi pravni lijek na temelju ovog Ugovora, ne mogu premašiti iznos koji ste Vi stvarno isplatili Preprodavatelju ili Nama za usluge registracije u skladu s ovim Ugovorom.

c.     Prihvaćate da Mi nismo dio nijedne odredbe koju Preprodavatelj može uspostaviti u vezi s plaćanjem naziva domene. U skladu s tim, Mi nećemo snositi odgovornost za bilo koji postupak ili izostavljanje koje Preprodavatelj može poduzeti kako bi ostvario potpunu isplatu dospjelih iznosa.

17.   NAKNADA ŠTETE

a.     Nadoknadit ćete štetu i osloboditi odgovornosti Voditelja Registra, Preprodavatelja i Nas (COREhub), te naše direktore, povezana društva, službenike, direktore, zastupnike, partnere, zaposlenike, opunomoćenike i podugovaratelje za sve gubitke, obveze, štetu, troškove ili izdatke, uključujući troškove zastupanja koji nastaju zbog potraživanja, postupka ili zahtijeva treće strane, na sudu ili izvan njega, koji proizlaze ili su povezani s

i.      Registracijom Vašeg naziva domene i /ili njezinu upotrebu;

ii.     Kršenjem ili povredom bilo koje odredbe, izjave i jamstva ovog Ugovora; ili

iii.   Vašim kršenjem bilo kojih prava drugih

b.     Ova naknada štete dodatak je bilo kojoj naknadi štete koja se zahtijeva u okviru UDRP-a ili slične politike.

18.  OBAVIJEST

a.     Sve obavijesti ili komunikacija u vezi s ovim Ugovorom koje Vi upućujete Nama (COREhub) dostavljaju se u pismenom obliku, preporučenom poštom ili e-mailom na sljedeću adresu:

COREHUB S.R.L.U.

Attention: Amadeu Abril i Abril

C/ Creu Coberta no. 17 1-1, Barcelona 08014, Spain

legal@corehub.net

b.     Sve obavijesti ili komunikacija u vezi s ovim Ugovorom koje COREhub upućuje Vama dostavljaju se u pismenom obliku, preporučenom poštom ili e-mailom na adresu objavljenu u Whois bazi podataka.

19. UČINCI RASKIDA

a.     Ako nema olakotnih okolnosti (kako su niže utvrđene), Vaš naziv domene izbrisat će se u roku od četrdeset i pet (45) dana od prestanka ovog Ugovora.

b.     Za potrebe ovog Ugovora, Olakotne okolnosti” su: (i) UDRP postupak, (ii) valjani nalog suda, (iii) Naše neizvršavanje postupka obnove (što ne uključuje Vaš izostanak odgovora), (iv) naziv domene koristi se od strane poslužitelja naziva koji pruža DNS uslugu trećim osobama, (v) predmet ste stečajnog postupka, (vi) spor oko plaćanja (kada Vi tvrdite da ste platili za obnovu, ili odstupanje u plaćenom iznosu), (vii) spor u vezi s naplaćivanjem usluga, (viii) naziv domene predmet je sudskog postupka na nadležnom sudu ili druge okolnosti koje posebno odobri ICANN i/ili odgovarajući registri.

20.  MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

a.     U mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno, ovaj Ugovor uređen je prema pravu Kraljevine Španjolske.

b.     Prihvaćate da će u slučaju spora u vezi s upotrebom naziva domene, nadležni sudovi biti sudovi u Barceloni, gdje je Naše registrirano prebivalište. Ako se utvrdi da je ova odredba nezakonita, nevažeća ili neprimjenjiva, nadležni sudovi bit će oni u Vašem prebivalištu, kao što je navedeno u Whois bazi podataka u vrijeme podnošenja zahtjeva.

DODATAK 1. Registracijskog ugovora: POLITIKE REGISTRA

Popis podržanih vršnih domena, njihovi voditelji registra i njihove politike dostupni su na http://corehub.net/registrypolicies/].

__________________________[KRAJ REGISTRACIJSKOG UGOVORA]__________________________

English version