Provjeri slobodne domene!

Unesite naziv domene bez ekstenzije (.com, .hr, ...) čiju dostupnost želite provjeriti.
Kako bi provjerili više naziva odjednom, unesite ih zajedno odvojene razmakom.

 .com
 .hr
 .com.hr
 .net
 .org
 .biz
 .info
 .eu
 .tv
 .in
 .me

Provjera .EU domene

Provjerite dostupnost željene .eu domene upisom naziva domene bez ekstenzije u našu tražilicu. Ukoliko želite provjeriti više naziva odjednom, odvojite ih razmakom. Nakon pretraživanja pratite upute za registraciju željene domene.

Registracija .EU domene

Naš on-line servis za registraciju .eu domena podržava 2 vrste korisničkih računa.

REG-Silver korisnički račun je namijenjen korisnicima koji ne posjeduju veći broj .eu domena te nemaju potrebu za registracijama i obnavljanjem većeg broja domena.

REG-Gold korisnički račun namijenjen je korisnicima koji posjeduju veći broj .eu domena te imaju potrebu za čestim novim registracijama i obnavljanjima domena. Za njih su domene jeftinije uz uvjet da na račun polože unaprijed 134,05 EUR + PDV.

Administracija .EU domene

Naš on-line servis za administraciju .eu domene podržava postupak provjere dostupnosti domene, registracije domene, promjenu vlasništva do, promjenu administrativnog kontakta domene, upravljanje name serverima, prebacivanje domene na drugog korisnika te izmjenu samih korisničkih podataka.

Registrirajte svoju .eu domenu ODMAH.